logo

Общи условия

Този уебсайт е собственост и се управлява от Реалити Байтс ЕООД

Този документ урежда отношенията ви с www.thekopy.shop („Уебсайта“). Достъпът и използването на този уебсайт и продуктите и услугите, достъпни чрез този уебсайт (общо наричани "Услугите"), са обект на следните условия ("Общите условия”).

Използвайки услугите на този уебсайт и правейки поръчка, вие се съгласявате с настоящите Общи условия, затова ви съветваме да ги прочетете. Ако не сте доволни от някои описани аспекти, тогава трябва да се свържете с нас чрез имейла или телефонния номер, посочени от нас в Контакти, преди да направите поръчката си при нас.

Запазваме си правото да променяме тези Общи условия от време на време, така че трябва да проверявате тази страница редовно, за да бъдете информирани за всички промени, които може да сме направили.

Достъпът до този уебсайт е разрешен временно и ние си запазваме правото да оттегляме или променяме Услугите без предизвестие. Ние не носим отговорност, ако поради някаква причина този уебсайт не е наличен по всяко време или за какъвто и да е период. Възможно е временно да ограничим достъпа до някои части или до целия уебсайт.

Условия за продажба

Като направите поръчка, вие закупувате продукт на база и при спазване на описаните по-долу  условия.

 Всички поръчки подлежат на наличност и потвърждение на получаване на сумата на поръчката.

Времето за изпращане може да варира в зависимост от наличността и да зависи от закъснения, произтичащи от закъснения на пощенски услуги или форс мажорни обстоятелства, за които няма да носим отговорност.

Приемането на вашата поръчка създава правно обвързващ договор между нас.

Нашият договор

Когато направите поръчка, ще получите имейл, потвърждаващ получаването на вашата поръчка - този имейл ще бъде само потвърждение и няма да представлява приемането на вашата поръчка. Договор между нас няма да бъде съставен, докато не ви изпратим потвърждение по имейл, че поръчаните от вас стоки са ви изпратени. Само тези стоки, изброени в имейла за потвърждение, изпратен в момента на изпращане на поръчката, ще бъдат включени в съставения договор.

 

  1. Цени и наличност

    Докато се опитваме да гарантираме, че всички подробности, описания и цени, които се появяват на този уебсайт, са точни, може да възникнат грешки. Всички артикули подлежат на наличност. Ще ви информираме възможно най-скоро, преди да приемем вашата поръчка, ако поръчаните от вас стоки не са налични.

    Ако открием грешка в цената на поръчана от вас стока, ние ще ви информираме за това възможно най-скоро и ще ви дадем възможност да потвърдите отново вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не можем да се свържем с вас, ще третираме поръчката като анулирана. Ако анулирате след като вече сте платили за стоките, ще получите пълно възстановяване.

    Всички цени на ХХХХ са дадени в български лева (BGN), британски лири стерлинги (£); Евро (€) или щатски долари ($). Допълнителните разходи се таксуват допълнително;  допълнителните такси са ясно показани, когато е приложимо, и са включени в „Общата цена“. Моля, имайте предвид, че ХХХХ няма контрол върху митническите или вносни мита, които биха могли да бъдат наложени, когато пакетът стигне до вашата държава на местоназначение и за които ще носите отговорност.

  2.  Плащане

    Трябва да платите с дебитна или кредитна карта  в момента на поръчката или чрез наложен платеж при получаване на пратката. Цената на всеки продукт е цената, която е в сила към датата и часа на вашата поръчка. Може да променим цената на всеки продукт, преди да направите поръчка. Преди да приемем вашата поръчка, ние ще ви информираме дали правилната цена на продукта е по-висока от посочената във вашата поръчка и можете да отмените поръчката.

След получаване на вашата поръчка, ние извършваме стандартна проверка за оторизация на вашата платежна карта, за да гарантираме, че има достатъчно средства за изпълнение на транзакцията. Вашата карта ще бъде дебитирана след получаване на разрешение. Паричните средства, получени при дебитиране на вашата карта, се третират като депозит срещу стойността на стоките, които искате да закупите. След като стоките са изпратени за доставка и Ви бъде изпратен имейл за потвърждение, средствата, платени като депозит, ще се използват като възнаграждение за стойността на закупените от Вас стоки, както е посочено в имейла за потвърждение.


Анулиране


Съгласно правилата за продажба от разстояние, имате законното право да отмените поръчката си в рамките на четиринадесет работни дни от получаването на стоката. След като ни уведомите, всяка сума, дебитирана от вашата кредитна или дебитна карта, ще бъде преведена във вашия акаунт възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на 30 дни от вашата поръчка.


Рекламация

Съгласно законодателството на ЕС относно защитата на правата на потребителите, вие имате право да върнете артикул в рамките на 14 работни дни от получаването му, без значение дали артикулът е дефектен или не. За да върнете артикул, свържете се с нас в горепосочените срокове и ние ще започнем процеса по връщане и възстановяване на сумата възможно най-скоро или не по-късно от 30 дни от вашата заявка за връщане. Уведомяването за връщане, получено извън горния срок, няма да бъде прието.

Освен ако стоките не са дефектни (вижте раздел „Неизправна стока“), връщането на обратната доставка трябва да бъде уредено от клиента. Ако това не е така, ние ще приспаднем сумата за доставка от вашето възстановяване.

Всички върнати артикули трябва да бъдат неизползвани, немити, допълнени с оригинални етикети и / или опаковки, ако е приложимо.

Моля, уверете се, че всички върнати артикули са добре опаковани, за да не се повредят в доставката.

Всички артикули трябва да са в оригинално състояние за препродажба.

Ако връщате артикул извън ЕС, моля, маркирайте ясно пакета „ВЪРНАТИ СТОКИ“, за да избегнете митнически такси. ХХХХХ НЕ носи отговорност за извършени потребителски такси за връщане.


Подмяна

В зависимост от наличността на склад, ние ще обменим артикулите, които са ни върнати в рамките на 14 дни от получаването им.


Точност на съдържанието

Ние полагаме всички грижи да гарантираме, че описанието и спецификацията на нашите продукти са верни към момента на публикуването. Въпреки че цветовото възпроизвеждане на продуктите е отблизо, ние не можем да поемем отговорност за промяна в цвета, причинена от софтуера на браузъра или компютърната система, използвана от вас. Поръчки ще се приемат само ако няма съществени грешки в описанието на стоките или техните цени, както са рекламирани на този уебсайт. До степента, разрешена от приложимото законодателство, ние отказваме всички гаранции, изрични или подразбиращи се по отношение на точността на информацията, съдържаща се в някой от материалите на този уебсайт. Ние не носим отговорност пред никое лице за загуби или щети, които могат да възникнат при използването на която и да е от информацията, съдържаща се в някой от материалите на този уебсайт.

 Интелектуална собственост, софтуер и съдържание

Правата върху интелектуалната собственост върху целия софтуер и съдържание (включително фотографски изображения), предоставени на вас на или чрез този уебсайт, остават собственост на ХХХХХ или нейните лицензодатели и са защитени от законите и договорите за авторско право по целия свят. Всички такива права са запазени от ХХХХХ и нейните лицензодатели. Можете да съхранявате, отпечатвате и показвате съдържанието, предоставено единствено за ваша лична употреба. Нямате право да публикувате, манипулирате, разпространявате или по друг начин възпроизвеждате под какъвто и да е формат всяко съдържание или копия на съдържанието, предоставено на вас или което се появява на този уебсайт, нито можете да използвате такова съдържание във връзка с каквато и да е търговска цел.


Политика за поверителност

Нашата политика за поверителност, която определя как ще използваме вашата информация, може да бъде намерена на www.thekopy.shop. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с обработката, описана в него, и гарантирате, че всички предоставени от вас данни са точни.


Забрани

Не трябва да злоупотребявате с този уебсайт. Не се допуска да: извършвате или насърчавате престъпление; предавате или разпространявате вирус, троянски, червей, логическа бомба или друг материал, който е злонамерен, технологично вреден, в нарушение на доверието или по някакъв начин обиден или нецензурен; хак във всеки аспект на Услугата; корумпирате данни; причинявате раздразнение на други потребители; нарушавате имуществените права на което и да е друго лице; изпращате всякакви нежелани рекламни или промоционални материали, обикновено наричани „спам“; или да се опитвате да повлияете на производителността или функционалността на всяко компютърно оборудване или достъп до този уебсайт. Нарушаването на тази разпоредба би представлявало престъпление и ХХХХХ ще докладва всяко такова нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще разкрие вашата самоличност пред тях.


Свързване към уебсайта

Можете да направите линк към нашия уебсайт, при условие че го направите по начин, който е справедлив и легален и не вреди на репутацията ни или да се възползвате от него, но не трябва да установявате връзка по такъв начин, че да подсказвате каквато и да е форма на асоцииране или одобрение от наша страна, когато такава няма. Не трябва да установявате връзка от уебсайт, който не е ваша собственост. Ние си запазваме правото да оттеглим разрешението за свързване без предизвестие.

 Отказ от отговорност относно собствеността върху търговски марки, изображения на личности и авторски права на трети страни

 С изключение на случаите, когато изрично е посочено противното, всички лица (включително техните имена и изображения), търговски марки и съдържание, услуги и / или местоположения, представени на този уебсайт, по никакъв начин не са свързани с ХХХХ и не трябва да разчитате на наличието на такава връзка или принадлежност. Всички търговски марки / имена, представени на този уебсайт, са собственост на съответните собственици на търговски марки. Когато е посочена търговска марка или продукт защитен от авторско право, те се използват единствено за описване или идентифициране на продуктите и услугите и по никакъв начин не е твърдение, че такива продукти или услуги са собственост на ХХХХ.


Промяна на уебсайта

The Kopy Shop има правото по абсолютно свое усмотрение по всяко време и без предизвестие да променя, премахва или променя услугите и / или която и да е страница на този уебсайт.


Невалидност

Ако някоя част от Общите условия е неприложима (включително всяка разпоредба, в която ние изключваме отговорността си към вас), приложимостта на която и да е друга част от Общите условия няма да бъде засегната, всички останали клаузи остават в пълна сила и действие. Доколкото е възможно, когато някоя клауза/подклауза или част от клауза/подклауза може да бъде разделена, за да направи останалата част валидна, клаузата се тълкува както би следвало. Алтернативно, вие се съгласявате клаузата да бъде поправена и тълкувана по начин, който да прилича на първоначалния смисъл на клаузата/подклаузата и по начин, по който е разрешено от закона.


Отказ

Ако нарушите тези условия и ние не предприемем никакви действия, все пак ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита във всяка друга ситуация, в която нарушавате тези условия.


Цялостно споразумение

Горните Условия за ползване представляват цялото споразумение на страните и заместват всички предходни и едновременни споразумения между вас и The Kopy Shop. Всяко отказване от които и да е условия част от Общите условия за ползване ще бъде в сила само ако е писмено и подписано от директор на The Kopy Shop.


Допустима употреба

Не трябва да използвате този уебсайт по какъвто и да е начин, който причинява или може да причини повреда на уебсайта или увреждане на достъпността на уебсайта; или по какъвто и да е начин, който е незаконен, измамен или вреден, или във връзка с каквато и да е незаконна, измамна или вредна цел или дейност. Не трябва да използвате този уебсайт, за да копирате, съхранявате, хоствате, предавате, изпращате, използвате, публикувате или разпространявате материал, който се състои от (или е свързан с) шпионски софтуер, компютърен вирус, троянски кон, червей, rootkit или какъвто и да е друг злонамерен компютърен софтуер. Не трябва да провеждате никакви систематични или автоматизирани дейности по събиране на данни на или във връзка с този уебсайт без изрично писмено съгласие. ОПИСАНО ВЕЧЕ В ЗАБРАНИ?


Юрисдикция

Този уебсайт, тези настоящи общи условия и всеки договор сключен в резултат на използването на този уебсайт, се управляват и тълкуват в съответствие със Закона на Република България. Страните по всеки такъв договор се съгласяват да се подчинят на изключителната юрисдикция на съдилищата на Република България.


Спорове

За спорове, които не могат да бъдат решени от нашия уебсайт, можете да се обърнете към уебсайта на OPC:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage